Manifest

Clica per llegir la notícia

Clica la imatge per llegir la notícia

MENJAR I CASA PER A TOTHOM!

PER UN SERVEI INTEGRAL
DE RECURSOS BÀSICS A LA CIUTAT!

Les entitats i persones sotasignades volem manifestar que:

1. Si tradicionalment Santa Coloma de Gramenet ja ha estat una de les ciutats amb una de les rendes per habitant més baixes de Catalunya, actualment amb la crisi, la nostra ciutat es troba severament afectada per l’atur, la pobresa i l’exclusió social. Només sabent que tenim 13.384 persones aturades, un 20,8% de la població activa,1 ja ens podem imaginar com de dramàtica és la situació que travessen molts dels nostres veïns i veïnes. La manca de feina fa que cada cop més famílies no arribin a final de mes, perdin el pis i tinguin, fins i tot, dificultats per poder menjar.

2. Recordem que l’accés a l’alimentació i a l’habitatge dignes són drets humans bàsics que els poders públics estan obligats per la Constitució i per les lleis a garantir. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, reguladora dels serveis socials, dictada per la Generalitat de Catalunya, obliga els ajuntaments de municipis amb una població superior a 20.000 habitants com ara el nostre a prestar un servei de menjador i d’acolliment residencial d’urgència.

3. Tanmateix, els serveis de menjador i d’acollida que presta l’Ajuntament són insuficients. A la ciutat no existeix cap alberg ni servei d’acollida similar i, a més, milers de pisos estan buits (3.590, segons les dades de l’Anuari Estadístic municipal) una part dels quals són propietat municipal o de l’INCASOL, mentrestant, cada dia més veïns i veïnes pateixen problemes severs d’habitatge: desnonaments, famílies vivint en habitacions de rellogats, gent dormint als caixers…

D’altra banda, els tres menjadors que l’Ajuntament esmenta (vegeu “L’Ajuntament informa”, 18/05/12) per argüir que ja compleix amb la seva obligació legal, no s’adeqüen a les característiques mínimes per qualificar-los de menjador públic. Un d’ells forma part de l’obra social de Catalunya Caixa, s’adreça només a la gent gran i, malgrat que sigui obra social, fa pagar pel menú. El segon pertany a l’ICASS, es troba a la Rambla de Sant Sebastià, s’adreça també a la gent gran i igualment fa pagar per menjar. Finalment, l’únic que és municipal és el Centre de Dia Puig Castellar, fa un primer torn de dinars per a gent gran, i un segon torn per a persones amb necessitats especials. Només en aquest darrer cas podem considerar que s’estigui fent una funció de menjador públic, però atén un nombre molt limitat de persones (una desena) i tampoc no és gratuït.

En conseqüència, podem concloure que aquests menjadors no serveixen per atendre els cada cop més nombrosos veïns i veïnes que passen greus necessitats: no permeten fer els tres àpats mínims diaris ni tampoc durant tots els dies de la setmana; no són gratuïts i, a més, el seu accés és molt restringit, com ho prova, per exemple, que el menjador social de l’Ateneu atén persones que deriven els mateixos serveis socials de l’Ajuntament.

4. En aquest sentit, des de fa 2 anys, el grup Menjar per a Tothom de l’Ateneu Popular Julia Romera tira endavant de forma totalment voluntària i sense rebre cap mena de finançament un menjador social els dilluns i els dijous al migdia, a més d’acollir des de la cooperativa de consum agroecològic El Cabàs d’altres famílies necessitades, facilitant a través d’aquestes dues vies menjar per a una trentena de persones cada setmana. A més, a l’Ateneu es troba també la Plataforma d’Afectats i Afectades per la Hipoteca i l’Habitatge (PAHV), que intenta acompanyar i ajudar aquelles famílies de la ciutat que els bancs i caixes amenacen de prendre’ls el pis. Aquestes iniciatives són necessàries, però no poden, ni ho pretenen, suplir la implicació de l’administració, que és qui rep els recursos i té l’obligació legal de resoldre aquestes necessitats bàsiques.

5. Per tot això, demanem a l’Ajuntament la creació d’un Servei Integral de Recursos Bàsics, que consti de menjador públic, dutxes, rentadores, un espai d’aixopluc, etc., per tal que no hi hagi cap veí ni veïna de la ciutat que passi gana o no tingui sostre.

Santa Coloma de Gramenet, juny de 2012

1: Dades del mes d’abril de 2012 l’Observatori del Barcelonès Nord.

ADHESIÓ AL MANIFEST

(podeu deixar els vostres comentaris al final, gràcies)

 

Albert Viñas Travería

Alexis Catalán Moreno

Anabel Moro Sánchez

Anna Giménez Capdevila

Antonio Garcia Sánchez

Bengonya Ferrer i Quesada

Carme Giménez Capdevila

Carmen Avalos Melero

Carolina Nieto Salas

Conxita Ripollès Heras

Daniel Puga Barceló

Demelsa Perea Filgueiras

Eleuteria Martínez Martínez

Esmeralda Pérez Ortega

Fernanda Pérez Gil

Francesca Luna Gato

Gregoria Contreras Pérez

Guida Martín Tordera

Guillem de Lorenzo

Immaculada Balbás

Isabel Hidalgo Saez

Isabel Ibáñez Paradells

Ismael González Morales

Jara Nogales Martínez

Jordi Garcia Jané

José Robles Bedmar

Josep Maria Palacio

Juanjo Rodríguez Benítez

Judith Trepat Parra

Laura Herrojo Medina

Luís Martínez Martínez

Luz Valverde Donaire

Mª Carmen Saiz

Mª Isabel Catalán Moreno

Mª Luisa Adalid Gamito

Manoli Jiménez Jiménez

Manuela Jiménez Jiménez

Manuela Prada Vega

Marc Martínez Rosa

Maria del Carme Obregón

Maria Motas Santos

Marisol Fernández

Marta Armengod Benito

Mercè Bardaji Boix

Miguel Ordóñez Ortega

Miquel Giménez

Mónica López Díaz

Montserrat Garcia Marzo

Núria Alba Romà

Oriol Tusón Ganuza

Pedro Pérez Piñero

Pilar Parra Utrillas

Puri Obregón Castañer

Rafa Gálvez Ariza

Ramon Soldan González

Rosa Maria Barber

Rosa Moner Tomàs

Rosa Valios Salvador

Sandra Baquedano Espinosa

Sandra Lozano Perea

Sara Abadia Obregón

Sergi Arnau i Castro

Teresa Baró Cayuela

Teresa Franco

Toni Mostazo Rizo

Publicat dins de Uncategorized | 1 comentari